Juristbyrån Bo Tillberg

Juristbyrån Bo Tillberg ger rådgivning och företräder er i domstolar och myndigheter samt vid kontakter i tvistiga frågor.

Vid en första kontakt har ni möjlighet att kostnadsfritt diskutera ert ärende med någon av våra jurister och därefter besluta er för om ni vill använda våra tjänster. Utöver svenska språket tillhandahåller vi service på engelska, estniska och ryska.

Partner med www.lavendla.se

Kontakt